Nyheter

Her finner du siste nytt vedr Vindfjellsamarbeidet.

12. november 2016 :  Vi var i ferd med å ferdigstille hele løypenettet og skulle tråkke oss ned til Vindfjelltunet, men skulle først tråkke, pakke og kjøre spor i midtre løype mellom Viddaseter og Årum, da uhellet inntraff. Vi var fullstenfdig klar over all fuktigheten ute i terrenget og spesielt i myrene, men plutselig mistet beltene på venstre side av maskinen grepet og vi "seig" ned i myra og der satt vi. Etter noen timers forsøk med å redde maskinen måtte vi innse at dette ikke gikk og at tyngre redskap må på en eller annen måte komme inn å løfte maskinen opp. Vi registrerte at det ikke kan merkes godt nok med merke-påler på steder hvor det er vann i grunnen, for da hadde vi unngått dette. Dette er en oppgave for løypegjengen til våren. Her er bilder av "elendigheten":

bilde1

bilde2

februar 2014 :  Les om, å se bilder fra, uhellet med løypemaskinen i vinter. Klikk HER.

10.oktober 2013 :  Vindfjellsamarbeidet kommer i vinter til å prøve og benytte snøscooter i deler av løypenettet ved marginalt snøfall, og før man kan benytte løypemaskin. Dette kan medføre et bredere tilbud tidlig på sesongen. 
Vindfjellsamarbeidet har også etablert Facebook-side. (se menyen til venstre)

5.april 2013 :  Vindfjellsamarbeidet starter "Vindfjellsamarbeidets venner". Klikk deg inn på menyvalget "Støtt samarbeidet"! 

26.januar 2013 : Siden Larvik kommune vil redusere sitt bidrag til Vindfjellsamarbeidet med 50% fra neste sesong, vil dette få betydning for prepparering av skiløyper i Vindfjelltraktene. Les artikkel i ØP: http://www.op.no/nyheter/article6461578.ece
Det som er synd, er å registrere hva enkeltpersoner klarer å få vridd dette til. (se kommentarene til artiklene i ØP) Vindfjellsamarbeidet innfører IKKE løypeavgift. Vi starter en frivillig venneforening hvor de som ønsker, kan betale inn et beløp de bestemmer selv i året, for å være med å legge grunnlaget for å beholde de løypene vi har i dag. Denne muligheten har vært tilgjengelig i alle år. Forskjellen nå, er at vi formaliserer dette noe mer.

14.oktober 2011 : Det er i sommer utført betydelig løypearbeid mellom Vindfjelltunet og Viddaseter, og spesielt langs Breivann. I tillegg er de fleste løypetrasèer ryddet/kvistet. En nyhet til vinteren blir en utvidelse av løypenettet nordover mot Omholtfjellet. Et samarbeid med grunneiere på Omholtfjellet har resultert i et oppgradert og utvidet tilbud nord for Presteseter og videre gjennom Vindoren-traktene til Omholtfjellet.

19.juli 2011 :  Vindfjellsamarbeidet hadde styremøte 22.juni 2011 og oppsummerte sesongen 2010/2011, og planla samtidig neste sesong. Fra møtets innhold kan følgende nevnes :

1.juli 2011 :  Etter endt sesong med ny nettside ser vi at det har vært over 18000 treff på vår føremelding. Det viser at det er behov for noe slikt og at det blir benyttet. 

16.april 2011 : I dag er siste gangen Vindfjellsamarbeidet er ute med maskinelt utstyr sesongen 2010/2011 og vi takker alle som har benyttet våre løyper, og ønsker velkommen igjen til Vindfjelltraktene sesongen 2011/2012.